VERTAALERVARING

Katokobo Translations heeft tot op heden meer dan 5000 vertaalprojecten voor haar klanten verzorgd. Deze projecten gaan van de vertaling van korte teksten tot die van boeken.

Hieronder vindt u een overzicht van het soort vertalingen dat zij reeds verzorgd heeft.

(per talencombinatie)

VERTALINGEN JAPANS <> NEDERLANDS

     beëdigde vertalingen JP > NL

aankoopovereenkomst/compromis, loonfiches, inkomenscertificaat, overlijdensakte, nationaliteitsbewijs, identiteitsbewijs, uittreksel strafregister, bewijs van woonst, attest van ongehuwde staat, rijbewijs, verklaring, notariële verklaring, bewijs van verificatie, uitvoercertificaat, invoervergunning, bankuittreksels, erkenning vaderschap, getuigschrift pensioen- en ziekteverzekering, getuigschrift uitdiensttreding, aangifte oprichting zelfstandige activiteit, echtscheidingsakte, getuigschrift erfgename, getuigschrift verandering voornaam, certificaat uitstoot benzinewagen, huwelijksakte, geboorteakte, uittreksel bevolkingsregister, uittreksel familieregister, bekwaamheidsdiploma; huurovereenkomst van bepaalde duur

      beëdigde vertalingen NL > JP

huwelijkscontract, vonnis, bewijs van gezinssamenstelling, getuigschrift van woonst, nationaliteitsbewijs, bekwaamheidsdiploma, getuigschrift pensioen, nationaliteitsbewijs;

      vertaling JP > NL

4 jeugdboeken Uitgeverij Clavis (Levensgroot / Waterdieren (Sakana-kun), Levensgroot / Dinosaurussen (Aiichi Kato),  Levensgroot / Insecten (Minori Kosugi), Levensgroot / Zoogdieren (Takayuki Maekawa, Etsuo Narushima)), technische handleiding bedieningsbord hoogwerker, emailverkeer, videoclip

      vertaling NL > JP

filmondertiteling: ‘Rundskop’ (revisie uit het Engels vertaalde Japanse ondertiteling), brochure, menu, aankondiging, gidsbrochure.

VERTALINGEN FRANS <> NEDERLANDS

    beëdigde vertalingen FR > NL

notariële akte, oprichtingsakte [bijlage Belgisch Staatsblad], huwelijkse voorwaarden, vonnis, uitvoerdocument auto, volmacht, proces-verbaal, getuigschrift van gewoonterecht, getuigschrift burgerschap, attest van ongehuwde staat, bewijs van geen eigendom, bewijs van onmogelijkheid, gerechtelijk dossier, [veelvuldig] geboorteakte, huwelijksakte;

    beëdigde vertalingen NL > FR

beëdigde vertaling attest niet-faillissement, proces-verbaal, overeenkomst bedrijfspartners, akte erfopvolging;

     vertalingen FR > NL

neuro-psychologisch dossier, brief dokter, brochure farmaceutische zorg, cultuur-gerelateerde teksten voor tentoonstellingen;

     vertalingen NL > FR

website pagina’s (gezondheidszorg), cultuur- gerelateerde teksten voor tentoonstellingen, tekst onderhoud drinkwaterinstallatie, studierapport, verkoopbrochure