Beëdigde vertalingen

Een beëdigde vertaling is de vertaling van document dat voor officiële doeleinden gebruikt wordt.

Voorbeelden:

-         beëdigde vertaling huwelijksakte

-         beëdigde vertaling geboorteakte

-         beëdigde vertaling overlijdensakte

-         beëdigde vertaling getuigschrift van nationaliteit

-         beëdigde vertaling uittreksel bevolkingsregister

-         beëdigde vertaling uittreksel familieregister

-         beëdigde vertaling uittreksel strafregister

-         beëdigde vertaling bewijs van woonst

-         beëdigde vertaling certificaat attest van celibaat/ongehuwde staat

-         beëdigde vertaling bekwaamheidsdiploma

-         beëdigde vertaling vonnis

-         beëdigde vertaling authentieke akte/notariële akte

                VB.    beëdigde vertaling oprichtingsakte

                          beëdigde vertaling huwelijkse voorwaarden

-         beëdigde vertaling in- of uitvoerdocument

-         beëdigde vertaling volmacht

-         beëdigde vertaling proces-verbaal

-         beëdigde vertaling rijbewijs

-         beëdigde vertaling uitdiensttreding

-         beëdigde vertaling attest niet-faling / attest niet-faillissement

-         beëdigde vertaling bewijs van gezinssamenstelling

-         beëdigde vertaling getuigschrift van gewoonterecht

 

Een beëdigde vertaling wordt gemaakt door een beëdigd vertaler, d.w.z. een vertaler die een gekwalificeerde opleiding heeft genoten en bij de Rechtbank van Eerste Aanleg een eed heeft afgelegd, waardoor hij/zij bij wet gerechtigd is om documenten met een officiële of juridische status te vertalen.

Een beëdigde vertaling is altijd voorzien van een verklaring van de vertaler, zijn/haar handtekening, een officiële stempel van de rechtbank van het gerechtsarrondissement waaraan de beëdigd vertaler verbonden is, en de originele tekst in de brontaal.

Hierdoor wordt de vertaling wettig en krijgt ze, zoals de originele brontekst, een officieel karakter. Aangezien een beëdigde vertaling bestemd is voor openbare instanties, moet ze de inhoud van de originele tekst zo getrouw mogelijk weergeven.

Sommige documenten dienen ook voorzien te worden van een 'Apostille'.

Katrien Hendrickx is beëdigd vertaler bij de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen afdeling Mechelen. Ze is tevens lid van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT/CBTI).